> > Қ

 
 
 
Қ  

 

 

 

Әʲ̲

Қ ғ Әәұ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

әң

Құ ұ ұ

 

әң

Құ

 

 

 

әң


Құ

 

 

ә ң

ә ұ құ

 

әң ө

ұ

 

 

қ, ә

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қ  ә   ө
  ү қ

g.esteusizova@zhetysu.gov.kz

 

ө

ұ Ұ ұқ

u.zhumadilova@zhetysu.gov.kz

 

қ қ ө

Ә құ

a.yusupov@zhetysu.gov.kz

 

Ұ ұ ө

ұ

a.zhandosov@zhetysu.gov.kz

 

ө ә ө

ptiad.kz@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ә ө 

құ

ilimsb@mail.ru

 

ә  ә ө

қ қ өұ

kultura_ili@mail.ru

 

қ ө

ұ әұ

ili-vet@mail.ru

 

қ қ ө

ұ Ә ұқ

a.nurahmetova@zhetysu.gov.kz

 

ұғ ү-қ қ ә ұғ ү ө

ұ

zhkhili@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құ ө

 

 

stroitelstvo_ile@mail.ru

 

ұ қ ә  ә ғ ө

ұү қ

zh.aitenova@zhetysu.gov.kz

 

 

 

 

 

 

Құ қ ә қ ө

Ү қ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ә ә ққұ ө

ұ өұ

rai.archili@mail.ru

 

ө

ққ

l.katkeeva@zhetysu.gov.kz

 

 

ң ә құққ өl.alehin@zhetysu,gov.kz

 

                   
 

Қ ө

ө Қғ қ

k.bopetaeva@zhetysu.gov.kz

 

ә ә ө

Қ Әұ

k.ortibaev@zhetysu.gov.kz

   

Қ-қ ә ұ ұ ө

ұ

zh.isaev@zhetysu.gov.kz

 
               

 

қ ө

ұқ ұ

iliyskiyozo@mail.ru

 

 

 

 

ққ ә қ ө

ұ

orgotdel-ili@mail.ru