БАСТЫ > САЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ > ҚҰЖАТ

 
 
Мемлекеттікқызметкерлерлергеарналған 230.00 нысанындағы декларациясын мерзімінен кеш тапсырғаны үшін қандай әкімшілік жауапкершілікке тартылады 07.11.2017


    

ҚР Салық кодексінің 185 бабына  сәйкес  "Қазақстан Республикасындағы Сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес декларация ұсыну міндеті жүктелген Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, судьялар, сондай-ақ жеке тұлғалар салық салу объектісі болып табылатын кірістері және Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тысқары жерлерде де орналасқан мүлкі туралы декларацияны ұсынады.

     186 бап - Қазақстан Республикасындағы Сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiнде және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке табыс салығы бойынша декларация орналасқан (тұрғылықты) жеріндегi салық органына есептi салық кезеңiнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрiлмей ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Заңы

274-бап. Қаржылықбақылаушараларынбұзу

      1. Мемлекеттік лауазымды атқаратын адамның, мемлекеттік қызметтен теріс себептермен босатылған адамның, сол сияқты аталған адамдардың жұбайының (зайыбының) салық салу объектілері болып табылатын табыстары мен мүлкітуралыдекларациялардыжәнемәліметтердіҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындабелгіленгенмерзімдердеқасақанаұсынбауынемесетолық, анықұсынбауы –

      елуайлықесептіккөрсеткішмөлшеріндеайыппұлсалуғаәкепсоғады.

    2. Осы баптыңбіріншібөлігіндекөзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жылдың ішінде қайталап жасалған әрекет

      Екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

 

 

 

Іле ауданы бойынша

Мемлекттік кірістер басқармасының

Бас маманы                                                                                                  Казиева Г.