БАСТЫ > САЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ > ҚҰЖАТ

 
 
Экспортық бақылау туралы 09.07.2019

     

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің 2019 жылғы 27 сәуірдегі CGD-11-3 / 9678-I нөмірі бойынша тапсырмасы бойынша, сондай-ақ бірыңғай экспорттық бақылау мақсатында төмендегілер туралы хабарланады.

Қазақстан Республикасының экспорттаушыларын ЕАЭО елдеріне тауарлар экспорттауды қолдау, сондай-ақ Мемлекеттік шекараны ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен (бұдан әрі - Мемлекеттік шекара) өту кезінде бюрократиялық шығындарды азайту үшін Қазақстан Республикасының экспорттаушыларынан артық экспорттаушылар ЕАЭО шеңберінде еркін қозғалыстың қағидаларын бұзатын құжаттар.

Сонымен қатар, ҚР өкімет қаулысының 7-бабының 4-тармағына және «ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің халықаралық автомобиль тасымалдарын жүзеге асыру саласындағы өзара іс-қимыл туралы шартты бекіту туралы» 8-бабына сәйкес 2004 жылғы 11 тамыздағы № 833 Шарт бойынша тауарларды тасымалдау жүзеге асырылады.

Еуразиялықүкіметаралықкеңестің 2016 жылғы 12 тамыздағы № 5 шешімімен «ҚазақстанРеспубликасыныңДүниежүзілік сауда ұйымына кіруінебайланысты ЕАЭО кедендікаумағындатауарлардыәкелужәнеайналымғажіберудіңкейбірмәселелерітуралы» шешімқабылданды, олкелесіқұжаттардыңбіріболыптабылады: кедендікдекларацияныңкөшірмесітауардыңшығутегітуралы сертификат, СТ-1 немесе СТ-KZ формаларын, тауарларды әкелу туралы өтінімнің көшірмесін және жанама салықтарды төлеуді қамтиды.

«Экспорттық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 9-бабының 2-тармағы экспорттық бақылауға жататын өнімнің импорты мен экспортына арналған экспорттық бақылау саласындағы уәкілетті органдар берген лицензия негізінде жүзеге асырылады. Экспорттық бақылау саласындағы уәкілетті орган - Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі.

 

Іле аудандық мемлекеттік кірістер басқармасының

Бас маманы-Тайгонуров А.М.

Тел.87275220172