БАСТЫ > САЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ > ҚҰЖАТ

 
 
 
Мүлікті жария ету туралы салық төлеушілердің назарына  
 

«Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы»  Заң мемлекеттің мүлікті, оның ішінде бұрын жариялы экономикалық айналымнан шығарылған ақшаны жария ету жөніндегі біржолғы акция өткізуіне байланысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдардың табыстары мен мүлкін декларациялауға көшуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді.

    «Мүлікті жария ету» ұғымы мүлікке заңды түрде иелік ету, қолдану және басшылық ету болып табылады.

    Мүлікті жария етуге жататын мүліктер:

      1) ақша;
      2) бағалы қағаздар;
      3) заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (бұдан әрі – қатысу үлесі);
      4) оған құқық немесе ол бойынша мәмілелер Қазақстан  Республикасының 
заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуге жататын, басқа адамға ресімделген жылжымайтын мүлік (ғарыш объектілерінен және магистральдық құбырлардың желілік бөлігінен басқа);
      5) құрылыс нормалары мен қағидаларына, сондай-ақ өздері орналасқан, жария ету субъектісіне меншік құқығында тиесілі жер учаскесінің нысаналы мақсатына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының аумағында тұрған үйлер (құрылыстар, ғимараттар);
      6) Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлерде тұрған-орналасқан жылжымайтын мүлікті жария етуге жатады.

     Мүлiктi жария ету мерзiмi 2014 жылдың 1 қыркүйегінен басталып  2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталады.
      Мүлiктi (ақшадан басқа) жария етуге ұсыну үшін құжаттарды тапсыру мерзімі 2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап  2015 жылдың 30 қарашасында аяқталады.

     1. Мүлiктi (ақшадан басқа) жария ету комиссиясына, салық органына жария ету субъектілеріне мынадай құжаттар жатады:
      1) осы Заңға 
1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екi данада мүлiктi жария етудi өткiзуге арналған өтiнiштi (бұдан әрi – өтiнiш);
      2) өтінішті берген кезде түпнұсқасын көрсету арқылы жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесiн;
      Қазақстан Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлерде тұрған мүлiктi жария ететін жария ету субъектілері салық органына осы Заңның 7-бабының 
1-тармағында айқындалған құжаттар тiзбесiне қосымша мынадай құжаттарды:
      1) Қазақстан Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлерде тұрған жылжымайтын мүлiк және шет мемлекетте тіркелген заңды тұлғалардағы қатысу үлесі бойынша – осындай мүлiкке құқық белгiлейтiн құжаттың нотариат куәландырған көшiрмесiн;
      2) эмитенттерi шет мемлекетте тіркелген бағалы қағаздар бойынша – бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алудың тиiстi жүйесiндегi жеке шоттан үзiндi көшірменi не резидентi бағалы қағаздардың эмитентi болып табылатын мемлекеттiң заңнамасында белгіленген, осы бағалы қағаздарға меншiк құқығын растайтын өзге де құжаттар;
      3) мүліктің сатып алу құнын немесе бағалау құнын растайтын құжатты ұсынады.
      Бұл ретте, егер мүліктің құны шетел валютасында көрсетілсе, онда мұндай құн Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен, өтініш берілген күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша қайта есептеледі;
      4) алымды төлегенін растайтын құжатты ұсынады.

      Ақшаны жария ету үшін - Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктері, Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерде тұрған осындай банктердiң филиалдарын қоспағанда, Ұлттық пошта операторы ақшаны жария ету мақсатында жария ету субъектісінің өтініші негізінде жеке жинақ шотын (бұдан әрі – жинақ шотын) ашады.

     Қазақстан Республикасының аумағында тұрған жылжымайтын мүліктi жария ету үшін  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсiмделмеген құжаттарын -  жария ету субъектісі мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органдарға өткізеді.

     Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс мүліктi жария ету – субъектілері, ресiмделмеген мүлiктi заңдастыру үшін тұрғылықты жері бойынша салық басқармасына жолығуыңызға болады.

    Мүлікті жария етуге қатысты барлық сұрақтарыңыз бойынша Іле ауданы бойынша салық басқармасына хабарласуыңызға болады. Телефон: 8-72752-2-16-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстан Республикасының азаматтарына,  
тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың  
мүлікті жария етуіне байланысты      
рақымшылық жасау туралы» Қазақстан    
Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы  
№ 213-V Заңына 2-қосымша       

Ақшаны жария ету үшін жинақ шотына
ақшаның салынғанын/аударылғанын
растау туралы анықтама

 

Анықтама берілген күн 20___ жылғы «___»_________

                              Банк/Ұлттық пошта операторы_______________________________________________________________
(банктің/Ұлттық пошта операторының толық атауы)
 Жария ету субъектісі________________________________________________________________
(Т.А.Ә., жеке басын куәландыратын құжат

(№, кім және қашан берген), тұрғылықты жері, ЖСН)

      20____ жылғы «___»_____________ жинақ шотына__________________________________________________________________
 (цифрлармен және жазумен, валютаның түрі) сомасында ақша салғанын/аударғанын куәландырады.
      Қолы_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
       (Банктің/Ұлттық пошта операторының уәкілетті адамы)
      Мөрі______________________________________________________________________

        (Банк/Ұлттық пошта операторы) оралмандарға және Қазақстан Республикасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының азаматтарына,  
оралмандарға және Қазақстан Республикасында
тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың  
мүлікті жария етуіне байланысты      
рақымшылық жасау туралы» Қазақстан    
Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы 
№ 213-V Заңына 1-қосымша         
__________________________
(өтініш берілетін орган)
__________________________

 Мүлікті жария етуді өткізуге арналған
ӨТІНІШ
(екі данада толтырылады)

 Т.А.Ә.__________________________________________________________________________________________      ЖСН___________________________________________________________________________________________  Тұрғылықты жері____________________________________________________________________________________________
                                                      Жеке басын куәландыратын құжат:
      түрі _____________________, сериясы ___________________________
      № _________ берілген күні _____________________________________
_____________________________берген.      

Жария етілетін мүліктің тізбесі

Мүліктің құны
(мың теңге)

Орналасқан мекен-жайы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мүліктің жиынтық құны

 

 

 

 

 

Өтінішке мынадай құжаттарды (атауы, сериясы, нөмірі, қашан және кім берді) қоса беремін:

________________________________________________________________________________________________

                                                   (күні, айы, жылы) (өтініш берушінің қолы)

 (өтініш берушінің Т.А.Ә.)_________________________________________________________________________

 

 (өтінішті қабылдап алған маманның Т.А.Ә. және қолы) ________________________________________________

 (орган басшысының Т.А.Ә. және қолы)

  

    М.О.                                                                                Өтініш қабылдаған күн: 20 ___ жылғы «____» _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Мемлекеттік кіріс комитетінің аумақтық бөлімшелерінде

 Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлердегі

мүлiктi жария ету өткізу жөнінде нұсқаулыққа

2-қосымша

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік

кіріс комитетінің аумақтық бөлімшелеріне Қазақстан

Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлердегі мүлiктi жария ету үшін ұсынылған құжаттардың

№_____ тізімдемесі

 

Ұсынылған құжаттардың тізбесі

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

6. ___________________________________________________________

 

Құжаттардың саны _______ (____________________________________)

                                                (жазумен)

Құжаттардағы парақтардың саны ____ (___________________________)

                                                              (жазумен)

Маман _____________________________   20___ ж. «____» ________

                   (Тегі, аты және әкесінің аты) қолы

 

Сізге 20__ ж. «____» _________ «____», сағат «____» «____» минутта _______________________ бойынша Мемлекеттің кіріс басқармасына келу қажет.

        

 Мөртаңбаның орны

 

Мен, __________________________________________________________

                        (өтініш берушінің аты-жөні)

 

20__ жылғы _______________ №__________ мүлікті жария ету үшін ұсынылған құжаттардың тізімдемесін алдым, сондай-ақ жария ету үшін ұсынылған құжаттарда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап беремін, және:

1) маған қатысты заңды күшіне енген:

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 190, 191, 193 (осы тармақшада көрсетілген Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң баптарында көзделген қылмыстарды жасау арқылы сатып алынған мүлікті жария еткен жағдайда), 208, 213, 215, 216, 216-1, 217, 218, 221,
222-баптарында көзделген қылмыстарды жасағаны үшiн оларды айыпты деп таныған сот үкімінің;

2) Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнiң 118, 143, 143-2, 155, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 156, 157, 166, 168-1, 178, 185, 187, 205-1, 205-2, 206, 206-1, 206-2, 207, 208, 208-1, 209, 214, 237, 239, 357-1-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін әкiмшiлiк жаза қолдану туралы судьяның, органның (лауазымды адамның) қаулысының жоқ екенін;

2) мен жария ету үшін құжаттар тапсырған мүліктер:

жеке адамға, отбасына және кәмелетке толмағандарға, адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына, бейбiтшiлiкке және адамзат қауiпсiздiгiне, мемлекеттің конституциялық құрылысының негiздерi мен қауiпсiздiгiне, меншiкке, ақпараттық технологиялар қауіпсіздігіне, коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне, қоғамдық қауiпсiздiк пен қоғамдық тәртiпке, халықтың денсаулығына және имандылыққа, басқару тәртібіне, сот төрелігіне және жазаларды орындау тәртібіне қарсы қылмыстарды жасау;

экологиялық, көліктік, әскери қылмыстарды, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды, сондай-ақ мемлекеттiк қызмет пен мемлекеттiк басқару мүдделерiне қарсы өзге де қылмыстарды, экономикалық қызмет (Заңның 13-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілгендерді қоспағанда), оның ішінде экономикалық контрабанда саласындағы қылмыстарды жасау;

жалған ақша мен бағалы қағаздар жасау және өткiзу, жалған құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi, бланкілерді, мемлекеттiк наградаларды қолдан жасау, дайындау немесе өткiзу;

инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау нәтижесiнде алынбағанын;

3) мен жария ету үшін құжаттар тапсырған мүлікке құқық сот тәртiбiмен дауланып жатқан жоқ екенін;

4) Қазақстан Республикасының заңдарында оған құқықтар беруге жол берiлмейтiн мүлікті жария етпейтінімді растаймын.

 

Өтініш беруші ____________________

 (аты, тегі және әкесінің аты)

______________ 20__ ж. «___» ______

қолы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

 Мемлекеттік кіріс комитетінің аумақтық бөлімшелерінде

 Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлердегі

 мүлiктi жария ету өткізу жөнінде нұсқаулыққа

                                                                                                         қосымша 3

 

"Бекітемін"

___________________________

(аумақтық бөлімшенің атауы)

Мемлекеттік кіріс

басқармасының басшысы

___________________________

(аты-жөні, қолы)

___________________________

(Күні)

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Мемлекеттік кіріс комитетінің аумақтық бөлімшелерінде

Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлердегі

мүлiктi жария ету өткізу жөніндегі комиссия отырысының

№_____ ХАТТАМАСЫ

 

Төрағалық етуші:

______________________________________________________________

(Тегі, аты және әкесінің аты)

Комиссияның мүшелері қатысты:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(Тегі, аты және әкесінің аты)

Отырыстың күн тәртібі:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Шешім:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Комиссия хатшысы: ____________________________________________

(Тегі, аты және әкесінің аты)

 

Комиссия мүшелерінің тектері мен қолдары:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4.______________________________________________________________

5.______________________________________________________________

6.______________________________________________________________

7.______________________________________________________________