БАСТЫ > Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы > ҚҰЖАТ

 
 
 
Туристік қызметті пайдаланатын тұтынушыларға арналған жаднама  
 Қазақстан Республикасындағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы туристік қызмет көрсету мынадай негізгі нормативтік құжаттармен реттеледі:
1. ҚР Азаматтық кодексі;
2. ҚР "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV Заңы;
3. Қазақстан республикасының 2001 ж 13.06 № 211-II "Қазақстан Республикасындағы Туристік қызмет Туралы» Заңы;
4. Қазақстан республикасының 1992 ж 03.07. "Қазақстан Республикасының туризм туралы» Заңы;
5. 2008 ж 16 қазандағы №958 "Туристік қызмет көрсету" ұсыну Ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің жарлығы;
6. 2008 ж 11 қарашадағы №01-08/200 "Туристерді орналастыру орындарын сыныптау" Ережесін бекіту туралы Туризм және спорт Министрінің Бұйрығы;
Турист - тұлға, емдеу-сауықтыру, рекреациялық, танымдық, дене шынықтыру-спорт, кәсіби-іскерлік және өзге мақсаттарда без қызметпен айналысу алумен байланысты табыс көздерінен елде(жерде), уақытша болу, 24 сағаттан 6 айға дейін қатарынан немесе кем дегенде бір түн елде (жерде) уақытша болуды жүзеге асыратын тұлға.
Туристік өнім - кешені бойынша қызметтерді тасымалдау және орналастыру есебінен көрсетілетін жалпы бағасы (қосу жалпы бағасы құнының экскурсиялық қызмет көрсету және (немесе) басқа да көрсетілетін қызметтерді қарамастан) шарт бойынша іске асыру туралы туристік өнім.
Туристік жолдама - құжат шарттарын қамтитын саяхат фактісін растайтын туристік өнім мен қатаң есептіліктегі бланк болып табылады.
Туроператор - қалыптастыру қызметпен айналысушы, жылжыту және туристік өнімді жүзеге асыру жөніндегі заңды тұлға;
Турагент - туристік өнім қызметін іске асырумен және жылжытумен айналысатын заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер.
Орындаушыда пікірлер мен ұсыныстар кітабі болуы міндетті, ол талап бойынша тұтынушыға беріледі.

Туристік өнімнің мәліметтерді қамтуы туралы көрсетілетін қызметтер бойынша ақпарат міндетті түрде іске асырылу тиіс:

1. Туристік өнімнің тұтынушылық қасиеттері (сапасы) туралы - бағыты мен шарттары саяхат туралы ақпаратты қоса алғанда бағдарлама болу, құралдарында орналастыру шарттары туралы, тұру және тамақтану, тұтынушы елде (жерде) қызметтер тасымалдау бойынша уақытша болу, экскурсовод (гид) бар болуы туралы, аудармашы гид және нұсқаушы-жолсеріктер, сондай-ақ қосымша қызметтер;
2. Жалпы туристік өнімнің бағасы теңгемен, туристік өнімнің ережесі мен шарттарында тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы;
3. Туристік өнімге кіретін жекелеген қызметтерді көрсетуге нақты бір үшінші тұлға туралы, егер бұл маңызды туристік өнімнің сипатын ескеріп отырса;
4. Елге (жерге) кіру және одан кету (орындары) уақытша болу туралы мәліметтерді қоса алғанда, қажет болған жағдайда виза үшін елге кіру және (немесе) шығу елдері уақытша болу;
5. Кіру және шығу үшін негізгі қажетті құжаттар туралы;
6. Тұтынушылар саяхат жасаған кезде, алдын-ала халықаралық қажетті медицина талаптарына сәйкес өтуі туралы, сонымен қатар тұтынушы еліне саяхат (орын) уақытша болуды көздеген жағдайда, олар жұқпалы аурулар қаупіне ұшырауы мүмкін қауіптері жоғары.
7. Егер тұтынушы саяхатты көздесе, тәуекелдер туралы және олардың салдары үшін маршруттар өтуіне өмірі мен денсаулығына байланысты, тұтынушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі ықтимал;
8. Кедендік, шекаралық, медициналық, санитарлық-эпидемиологиялық және өзге де ережелері туралы (қажетті көлемде саяхат жасау);
9. Қазақстан Республикасы мемлекеттік билік органдарының, дипломатиялық өкілдіктердің және консулдық мекемелердің орналасқан жері, пошталық мекен-жайлары және нөмірлері, байланыс телефондары, сондай-ақ Қазақстан шағымдануға төтенше жағдайлар туындаған жағдайда немесе басқа да мән-жайлар, оның өмірі мен денсаулығын қауіп төнсе, сондай-ақ тұтынушының мүлкіне зиян келтіру қауіптілігі пайда болған жағдайы туралы.
10. Саяхат туралы өзге де мән-жайлар.

Талап-шағымдарды беру тәртібі

Туристік өнімнің сапасына қатысты наразылықтарды туроператорларға туристік өнімнің іске асыру туралы шарттың қолданылу аяқталған күннен бастап 20 күн ішінде жазбаша түрде ұсынылады және наразы алған күннен бастап 10 күні ішінде қаралуға тиіс.
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңына сәйкес орындаушы жауапты болады:
1. Туристік өнім және орындаушы туралы ақпарат орындағаны үшін тиісті емес, оның ішінде өміріне келтірілген зиян үшін, денсаулығына және мүлкіне тұтынушының оған толық және сенімді ақпарат бермеген салдарынан;
2. Туристік өнімнің құрамында өзіне кемшіліктері іске асыру үшін, оның ішінде туристік өнімнің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптардың бұзғаны үшін;
3. Туристік өнімнің көрсетілетін қызметтер және өзге де жағдайлар туралы шартты іске асыру мерзімдерін бұзғаны үшін;
4. Тұтынушының құқықтарын кемсітетін, туристік өнімнің шартты іске асыру үшін шарттарды қосу туралы;
5. Тұтынушының өмірі мен денсаулығына уақыт келтіргені үшін, сондай-ақ оның мүлкіне туристік өнім жеткіліксіздігі салдарынан.
Сіз, Іле ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасына туристік қызмет сапасыз және заңсыз көрсету кезінде шағымдар толтыруға және консультация алуға мекен-жайы: Өтеген батыр к,Қолдасов көшесі №8, тел. 2-28-59,251-71-54, демалыс күндерін қоспағанда күн сайын сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе электрондық мекен-жайы: ili_ses@mail.online.kz. болады.